Lämna fångstrapport

OBS! Då vi har obligatoriska fångstrapportering så MÅSTE du välja för vilket fiskekort din rapport gäller. Gå in under “Mitt Konto” – “Beställningar” – välj kort och välj att lämna fångstrapport.