Frågor och svar

Här hittar du mer information om hur laxportalen.se fungerar

Frågor och svar

Här hittar du mer information om hur laxportalen.se fungerar

Så här fungerar portalen

I fem enkla steg så kan ni komma igång med försäljning av fiskekort – i alla steg så har ni hjälp och stöd av fiskeportalen.

Tillsammans med er och vår teknikleverantör så går vi igenom vilka behov ni har och vilka funktioner nu vill att ska finnas i er butik.

 • Avtalet med Östersjölaxälvar i Samverkan är ett enkelt standardavtal som gör er till medlemmar på laxportalen
 • Avtalet med Swedbank har vi redan förhandlat fram så allt som krävs är er underskrift så får ni samma förmånliga och låga avgifter
 • Avtalet med vår teknikleverantör är också klart och framförhandlat. När ni skriver under så får ni ett fullt ut fungerande butik med service, support och underhåll till fasta avtalade priser.

Sen är er butik klar – betalfunktioner, bilder, grafik – allt är på plats. Naturligtvis har ni full kontroll över hela processen och ni godkänner allt.

Nedan hittar ni mer information – som frågor och svar.

Vilka driver fiskeportalen?

Portalen drivs av Östersjölaxälvar i Samverkan är en organisation som jobbar för livskraftiga lax- och havsvandrande öringsbestånd i svenska vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. Vi verkar i huvuddelen av landets laxälvar. De flesta finns Norr- och Västerbotten och sträcker sig från Muonio i norr till Mörrum i söder.

Hur fungerar det då?

Laxportalen drivs av förvaltningsorganisationer/fiskevårdsorganisationer i samverkan. Portalen drivs av förvaltningsorganisationer – för förvaltningsorganisationer. Tanken är att vi tillsammans ska bygga, utveckla och skapa en bra digital samlingsplats där vi kan visa upp våra vatten, marknadsföra oss och göra fisket mera tillgängligt för portfiskare. Det sk bli lättare att hitta information, köpa fiskekort och hitta till våra vatten. 

Är det bara laxälvar som får vara med?

Nej, även om vi kallar portalen för laxportalen så har den även ett annat namn – fiskeportalen. Detta för att visa att alla fiskevårdsorganisationer och förvaltningsorganisationer kan vara med. Det är absolut inget krav att ni måste ha lax eller öring i era vatten.

Hur går det till att ansluta sig?

Det är en enkel process:

 1. Först skriver din förvaltningsorganisation ett avtal med Östersjölaxälvar i Samverkan
 2. Sen tar vår teknikleverantör kontakt med er och går igenom vilka funktioner ni vill ha i er butik
 3. Vi hjälper sedan till med alla installationer som kan behövas för att komma igång
 4. Vi hjälper också till med skrivandet av avtal med Swedbank som hanterar alla betalningar

Klart!

Knuten till laxportalen.se finns en support-tjänst som ni får direkt tillgång till. Ni är aldrig ensamma under processen utan vi finns med och hjälper till – från det att ni ansluter er till det att ni säljer ert första fiskekort.  Ni har naturligtvis tillgång till support-tjänsten så länge som ni är medlemmar här.

 

Vad kostar det?

Det finns två paket med samma startkostnad. I den kostnaden, en engångskostnad, ingår bygget av er butik för att sälja fiskekort, guidningar, kartor o.s.v.

Det som skiljer paketen är vilka funktioner ni vill ha – den lite större butiken innehåller visning av vattenföring som hämtas från SMHIs vattenwebb, aktuellt väder, senast fångade fiskar, en påminnelsefunktion för fångstrapporter mm.

När er butik är klar så tillkommer sedan en månadsavgift tas ut för er butik. En lite lägre avgift (månadsvis) för den mindre butiken och en lite högre kostnad för den större butiken. I den kostnaden ingår säkerhetskopiering av er butik, exportfunktioner och vår supportfunktion. Avgiften betalas, per helår, (en enda faktura) och den är lägre än vad andra tar ut för liknande tjänster.

Ingår kartor?

Det är klart att det ingår en karta som visar var ert fiskevatten finns tillsammans med information om hur sportfiskaren hittar till vattnet. En karta ingår och tillhör alla vatten som finns på portalen.

Ingår fångstrapporter?

Självklart – ni kan skräddarsy delar av fångstrapporten och exempelvis få in information om var en fisk har fångats. Sportfiskaren kan ladda upp en bild om hen så önskar och ni väljer om rapportering ska vara obligatorisk eller inte. Ni kan slå på en automatisk funktion för att skicka ut påminnelse om att lämna fångstrapport och ni kan till och med låsa ett konto efter en viss tid – om sportfiskaren inte har lämnat någon fåpngstrapport.

Vi har kvoterade vatten - hur fungerar det med portalen?

Det ingår en kvoteringsfunktion för alla vatten. Det går att sälja fiskekort/plomber med en rad olika kvoteringar:

 • En kund kan bara köpa ett visst antal fiskekort per köp
 • Det kan bara köpas ett visst antal fiskekort per dag på en viss sträcka
 • Det går bara att köpa fiskekort under en viss period
 • En och samma fiskare kan bara köpa ett begränsat antal fiskekort
 • Det finns bara ett visst antal fiskekort under en viss period

Hur ni vill sälja era kort, kvoterade eller inte, med eller utan krav på fångstrapportering bestämmer ni – inte vi.

Finns det en funktion för att kontrollera fiskekort?

Självklart – alla fiskekort kan förses med en unik QR-kod som visar vem som köpt kortet, giltighetstid och annan viktig information. QR-koden kan snabbt och enkelt läsas av med en moden smart telefon – då får era fiskekontrollanter direkt upp om kortet är giltigt, vem som har köpt det, när kortet köptes och för vilket vatten och för vilken tid kortet gäller.

Vilka avgifter tas ut för betalningar?

Portalen har ett mycket förmånligt avtal med Swedbank som inkluderar Swish och alla de flesta och mest använda betalkorten. Det betyder att de som vill köpa fiskekort av er kan betala med sitt vanliga bankkort, med Apple Pay eller med Swish. Avgifterna tas ut av Swedbank direkt vid varje försäljning/transaktion. Sedan avgår en avgift som tas ut av Östersjölaxälvar – resten går direkt in på ert bankkonto.  Avgifterna varierar något beroende på vilket betalkort som kunden använder men för de flesta köp ligger våra avgifter betydligt lägre än liknande tjänster. 

Vart går våra avgifter?

Avgifterna som Östersjölaxälvar i Samverkan tar ut går bland annat till:

 • Vår teknikleverantör
 • Support-tjänsten

Den teknik som vi tillhandahåller utvecklas hela tiden och Östersjölaxälvar kommer att se till att portalen utvecklas. Vilka funktioner det kan vara är du med och bestämmer som medlem och ansluten till portalen. Av de avgifter som vi tar ut kommer en del att gå tillbaka till anslutna förvaltningsorganisationer. Vi kommer att betala för teknikutvecklingen och för nya funktioner – funktioner som ni som medlemmar beslutar att ni vill ha. En stor del av de avgifterna kommer att gå direkt tillbaka till laxportalen.

Vi vill vara med - hur går vi vidare?

Vi har ett enkelt formulär där du kan anmäla dig. Fyll i det så tar vi kontakt med dig.

Till Formuläret